ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

ОБЯВА


МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович” ЕООД – гр. Свищов

обявява конкурс за избор на фирма за извършване на дезинсекции и дератизации на територията на лечебното заведение за срок от 1 /една/ година.Покана ДДД


-------19.09.2017г.
Извършване на компютърна аксиална томография на глава и тяло на пациенти

От МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр.Свищов“

изтегли документация

                                                       

Отваряне на документите за подбор от публичната покана ще се проведе на 17 април /петък/2015 г  от 13 ч. в Офис "Обществени поръчки" в сградата на МБАЛ "Д-р Д.Павлович" ЕООД.

заповед - комисия

                           протокол №1 - качен на 20.04.2015 год.

договор -качен на 30.04.2015 год.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Извършване на лабораторни изследвания –

Микробиологични, серологични, имунологични, имунохематологични, вирусологични и патоморфологични за нуждите на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр.Свищов““

                                                                       изтегли документация


спецификация- приложение №1

Отваряне на документите за подбор от публичната покана ще се проведе на 16 април /четвъртък/2015 г  от 13 ч. в Офис "Обществени поръчки" в сградата на МБАЛ "Д-р Д.Павлович" ЕООД.

заповед - комисия


                               протокол № 1 - качен на 20.04.2015 г.

Договор- качен на 03.04.2015 год.

--------------------------------------------------------------------------------

Разработване и внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов“

изтегли документация

Отваряне на документите за подбор от публичната покана с предмет Разработване и внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов“ ще се проведе на 13 май /вторник/2014 г  от 14 ч. в Офис "Обществени поръчки" в сградата на МБАЛ "Д-р Д.Павлович" ЕООД.