О А

ОРДИНАТОРИ:

Д-р Евгений Митанов - Специалност Анестезиология и Интензивно лечение


Мед.фелдшер:

Христофор Чорбаджиев

 

 СТРУКТУРА:

 ОА осъществява дейността си - Анестезиология.


 ДЕЙНОСТ:

В ОА се осъществява предоперативна анестезиологична консултация на пациенти, подлежащи на оперативно лечение.

В ОА се извършва анестезиологична дейност съгласно приетия "Национален стандарт по Анестезиология и интензивно лечение'

- Преданестезиологичен клиничен преглед и подготовка на пациента за анестезия;

- Анестезия - всички видове;


Отделението разполага със съвременна анестезиологична и реанимационна апаратура, инсталация за медицински газове.