ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ

     СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

      КРАСИМИРА КАРАДЖОВА


ОРДИНАТОРИ:

      Д-р Ваньо Несторов - Специалност Урология


-          Отделението е създадено през 1986 г и е специализирано за лечение на остри и хронични бъбречни заболявания чрез извънтелесно очистване на кръвта. Намира се в приземния етаж на болницата и разполага с 7 диализни поста.

-         

ДЕЙНОСТ: Хемодиализно лечение при пациенти с ХБН, ОБН, предоперативни и следоперативни хемодиализи;

-     Хемоперфузии, карбохемоперфузии при болни с екзогенни и ендогенни остри интоксикации;

-    Подготовка, обучение и диспансерно наблюдение на пациенти с различна степен на бъбречни увреждания в преддиализния стадий;

-    Подготовка на пациенти и донори за бъбречна трансплантация;

-    Поставяне на временен съдов достъп за хемодиализа;

-    Консултативна нефрологична помощ на територията на МБАЛ „Д-р Д.Павлович”ЕООД гр.Свищов.


ТЕХНИЧЕСКА СЪОРАЖЕНОСТ:


Отделението разполага с модерна апаратура за подготовка на питейна вода чрез обратна осмоза за нуждите на хемодиализната процедура. Възможности за индивидуализиране на бикарбонатната хемодиализа: избор на хемодиализатор, индивидуален профил на ултрафилтрация и натриев градиент по време на хемодиализата. 2 машини „Фризениус -4008S” и 5 /пет/ диализни апарата „Фризениус -5008S”- обслужват седем диализни поста при трисменен режим на работа.

Отделението осигурява денонощна консултативна помощ в Свищовска община и община Белене и животоспасяващо диализно лечение на всички пациенти с остра и терминална бъбречна недостатъчност от региона.

Персоналът е квалифициран, съвременен, отзивчив и любезен, висш, полувисш и технически персонал, предполагащ качествено лечение и приятна атмосфера за работа.