ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

СТАРША МЕД.СЕСТРА

-     АНА ЦВЕТАНОВА - Рентгенова лаборантка


ОРДИНАТОРИ:

-     Д-р Валерия Попова


-    СТРУКТУРА

-    Отделението включва конвенционална рентгенова и ултразвукова диагностика. В него на разположение на пациентите са рентгенови кабинети, съблекални, просторни чакални, информация и регистратура, лекарски кабинети.


ДЕЙНОСТ:

В отделението се извършват всички видове конвенционални рентгеноскопични, рентгенографични и ултразвукови изследвания, както и пълната гама от специализирани и контрастни рентгенови изследвания: като венозни и инфузионни урографии, ретроградни цисто- и пиелографии, томографии, хистеросалпингографии, всички видове контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт.

В отделението по образна диагностика работят специалисти с доказани възможности и квалификация и с придобита специалност по рентгенология.

Приемат се пациенти ежедневно.