НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

СТАРША МЕД.СЕСТРА

-     ВАНЯ ЛАМБЕВА


ОРДИНАТОРИ:

-     Д-р Александър Анкович - Специалност Неврология, сертификат за доплерова сонография

-     Д-р Иво Караджов - Специалност Вътрешни болести

-     Д-р Даниел Кръстев -Специалност Неврология, сертификат за доплерова сонография и ЕМГ

-     Д-р Тихомир Трифонов - Специалност Кожни и веренически болести

-     Д-р Динко Николов - Специалност Очни болести


СТРУКТУРА

-      Приемно-консултативен кабинет;

-      Стационар, Интензивен сектор

-      Функционално-диагностичен и терапевтичен сектор, включващ кабинет Доплерова сонография, кабинет ЕЕГ и кабинет ЕМГ.

Отделението е разположено на 5-тия етаж източно крило.

 

ДЕЙНОСТ

-   Първични и вторични неврологични прегледи.

-    Диагностика и лечение на заболявания на централната и периферна нервна система и техните усложнения.

-    Спешна хоспитализация, интензивна терапия и грижи за болни с ОРМК по клинични пътеки.

-   Диагностика и лечение на рисковите състояния на МСБ.

Консултативният неврологичен кабинет приема болни всеки работен ден.

В сектора за интензивна терапия се приемат болни по спешност, включително и в празничните дни. Отделението разполага със специалисти невролози, кабинети по Доплерова диагностика, ЕЕГ и ЕМГ.

При нужда може да се осъществи консултация с профилирани специалисти от болницата и такива от републиканската консултативна помощ.