МИСИЯ НА БОЛНИЦАТА

Мисията на колектива на МБАЛ “Д-р Димитър Павлович” ЕООД е да повишава качеството на живота на хората, да възстановява и стабилизира тяхното здраве или да намалява страданията на заболелите.
Цялостната дейност е насочена към запазване на стратегическите позиции в областта на многопрофилната стационарна помощ за активно лечение чрез:

  • Екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
  • Взаимодействие и сътрудничество с лечебни и здравни заведения за първична и специализирана извънболнична помощ, болнична помощ, нестопански организации и други институции;
  • Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигането на качествени стандарти в болничната помощ.