ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

Периодична доставка чрез покупка на дизелово гориво за автомобилите и гориво за отопление(газьол за извънпътна техника) за нуждите на МБАЛ " Д-р Д.Павлович" ЕООД

решение

спецификация 1 

спецификация 2

спецификация 3

договор за борсово представителство качен на 13.05.2016 год.

решение за прекратяване качено на 26.05.2016 год.

отмяна на решение качено на 30.05.2016 год.

сключен договор 1 качен на 31.05.2016 год.

сключен договор 2  качен на 31.05.2016 год.

сключен договор 3 качен на 31.05.2016 год.

Обявления приключване договори за ОП качен на 17.10.2017г.


-----------------------------------------------------------------------

ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ,РАЗТВОРИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА  "МБАЛ –д-р Димитър Павлович" – ЕООД  гр.Свищов, със следните  обособени позиции:

Обособена позиция-61- Диализатори и Хемолинии

Обособена позиция-63- Апирогенен филтър, Дезинфектант

изтегли покана  протокол комисия   доклад     решение избор изпълнител      договор