ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ

СТАРША МЕД.СЕСТРА

-      ТАТЯНА БОГОМИЛОВА


 ОРДИНАТОРИ:

-        Д-р Иванка Спасова

-        Д-р Олга Низамова


       СТРУКТУРА:

Приемно-консултативен кабинет

-         Стационар

-         Сектори – кърмачески, детско-юношески

В Детско отделение се намира на 3-ти етаж западно в сградата. Дейността е свързана с диагностично уточняване и активно лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 18-годишна възраст. Осъществяване на експертиза в рамките на РЕЛК на деца с хронични заболявания.

В Детско отделение работят по щат 3-ма лекари с призната специалност по педиатрия.

Отделението разполага с електрокардиограф, кувьоз, инфузионни помпи, микроскоп, инхалатор, инсталация за медицински газове. Осигурен е денонощен прием в стационара за деца /планов и по спешност/. Диагностично-консултативния кабинет функционира всеки делничен ден.