ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ


-        СТАРША МЕД.СЕСТРА

-          СОНЯ ДИМАНОВА   


  ОРДИНАТОРИ:

-          Д-р Таня Георгиева- Ганчева - Специалност Ендокринология и Вътрешни болести

-   -      Д-р Красимир Иванов - Специалист Вътрешни болести и Кардиология

-           Д-р Полина Николова - Специалност Вътрешни болести

-          Д-р Маргарита Чекова - Специалност Вътрешни болести

-          Д-р Иван Иванов - Специалист Вътрешни болести и Гастроендерология

-          Д-р Цветанка Неделчева - Специалност Вътрешни болести, Кардиология и Ревматология

           Д-р Петя Страхилова - Специалност Вътрешни болести, Нефрология

dОтделението е стационирано на шестия и седмия етаж източно  в сградата.

Разполага с обособена стая за извършване на ЕКГ-регистрация. Ползва съвременната и модерна апаратура на болницата а всякакъв вид изследвания.


Отделения:

Терапевтичен

Интензивен

Гастроентерологичен

Ендрокринологичен

Кардиологичен

ПулмологиченВътрешно отделение предлага качествена диагностична и лечебна дейност в област Вътрешна медицина с насоченост кардиология,гастроентерология,но приема и лекува пациенти  от всички профили на вътрешната медицина. Извършва дейност и по Клинични пътеки по договор с НЗОК. В отделението работи квалифициран персонал, който осигурява високо качество на здравните грижи и специалисти по вътрешни болести и кардиология.

Приемът се осъществява в планов порядък чрез ППК от понеделник до петък включително, а в останалото време чрез ЦСМП. Лекарите в отделението оказват консултативна помощ на останалите стационарни отделения, на ВПКК и на ЦСМП.

Извършва контролни прегледи на пациенти,преминали курс-лечение във ВО.