БОЛНИЧНА АПТЕКА

Болничната аптека на „МБАЛ Д-р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ” ЕООД осъществява дейности по снабдяване на лечебното заведение с лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти. Работата е организирана съобразно ЗЛАХМ, последващите го наредби и заповедите на Управителя на „МБАЛ Д-р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ” ЕООД.