АДМИНИСТРАТИВЕН БЛОК

ВАСКА ЙОВЧЕВА ВАСИЛЕВА -/Технически Секретар/

БОРКА АТАНАСОВА    /Счетов.Касиер/

ВАЛЕРИЯ  ФИРОВА   /Счетоводител/

ВЕСЕЛА  ПЕТРОВА     /Кодировчик/

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА /Кодировчик/

МАРГАРИТА МИТЕВА /ТРЗ/

НЕЛИ  ПЕТРОВА      /Статистик/